Đội ngũ nhân sự

Một trong những điều kiện tiên quyết để Công ty chúng tôi hoàn thành tốt và rất tốt các Hợp đồng tư vấn là được sở hữu một đội ngũ kỹ sư và chuyên gia có nhiều kinh nghiệm làm việc và có trách nhiệm đến cùng với mỗi nhiệm vụ được giao. Với một Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn – chúng tôi đánh giá họ là TÀI SẢN lớn, không những mang lại niềm tự hào cho Công ty chúng tôi, mà còn giúp chúng tôi luôn luôn tự tin với mọi công việc mà được các Chủ Dự án / nhà tài trợ yêu cầu.
 

TT Chuyên gia các lĩnh vực Số lượng
(người)
Năm kinh nghiệm
Đến
5 năm
Đến
10 năm
15 – 20 năm
1 KS Cấp thoát nước 13 3 7 3
2 KS Xây dựng/kết cấu 3 - 2 1
3 KS Điện hệ thống 2 - 1 1
4 KS Điều khiển SCADA 1 - - 1
5 KS Trắc địa 5 2 2 1
6 KS Địa chất công trình 1 - - 1
7 KS Kinh tế xây dựng/Dự toán 4 1 2 1
8 KS Cầu và đường bộ 2 - 2 -
9 Chuyên gia đấu thầu 3 - 1 2
10 Chuyên gia Xã hội học 4 1 - 3
11 Chuyên gia Tài chính 1 - - 1
12 Chuyên gia Môi trường 2 - - 2
13 Chuyên gia Tái định cư 1 - - 1
14 Chuyên gia Giới 1 - - 1
15 Phiên dịch 2 - 2 -
16 Nhân sự hỗ trợ lĩnh vực khác 4 - - 4

Trình độ chuyên môn của các nhân sự trong Công ty:
+ Trình độ trên Đại học:  5 người
+ Trình độ Đại học:  44 người