Hệ thống cấp nước Phú Ninh, CS:300.000 m3/ngày

Dự án:BOO Nhà máy nước Phú Ninh công suất 350.000 m3/ngđ, tỉnh Quảng Nam
Hợp đồng:Cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, Lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Chủ dự án: Công ty Cổ phần BOO Nhà máy nước Phú Ninh
Thời gian: tháng 2/2016