Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực kinh doanh được phép
1.Tư vấn, tổng thầu tư vấn, khảo sát các công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, các công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35KV;
2.Tư vấn, thiết kế qui hoặch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
3.Tư vấn, thiết kế cấp thoát nước và vệ sinh môi trường;
4.Tư vấn, thiết kế kết cấu kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công trình cấp thoát nước, vệ sinh môi trường ;
5.Tư vấn, thiết kế cấp điện đến 0,4 KV: Đối với với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35KV;
6.Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị cho các công trình xây dựng;
7.Lập và thẩm tra các dự án đầu tư xây dựng dân dụng, giao thông thuỷ lợi, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, các công trình điện dân dụng;
8.Lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, lập tổng dự toán, lập dự toán các công trình xây dựng;
9.Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán các công trình;
10.Giám sát, kiểm tra chất lượng thiết bị, vật tư, thi công xây lắp, nghiệp thu bàn giao và thanh quyết toán các công trình;
11.Đầu tư xây dựng, tổng thầu thực hiện thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, các công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35KV;
12.Chế tạo, sản xuất, buôn bán vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường;
13. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường;
14.Tư vấn thiết kế các công trình giao thông: Cầu, Đường bộ.
15.Khảo sát trắc địa, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn ;
16.Tư vấn, quản lý dự án trong các lĩnh vực : Kinh tế - xã hội, xây dựng, khoa học công nghệ, môi trường, bất động sản và nhà đất.