Thiết kế thi công cho các hạng mục xây dựng nhà máy nước Xuân Mai phân kỳ 1A, công suất 150.000 M3/NGĐ

- Công suất: Phân kỳ 1A, 150.000 m3/ngđ