Lời giới thiệu

 • Công ty cổ phần nước và xây dựng Đường Thành (WATERCO) thành lập năm 2005, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật thương mại Việt Nam.
 • WATERCO là doanh nghiệp tư vấn xây dựng chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: Cấp nước; Thoát nước; Phế thải rắn; Nâng cấp đô thị. Dịch vụ tư vấn WATERCO thực hiện đa dạng: Khảo sát xây dựng; Lập BCNC tiền khả thi; Lập BCNC khả thi; Thiết kế bản vẽ thi công; Giám sát thi công; Quản lý hợp đồng; Quản lý vận hành; Tư vấn đầu tư.
 • Với chính sách “Trọng dụng và đề bạt tài năng”, WATERCO luôn quy tụ đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, bên cạnh mạng lưới công tác viên là những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực. Nhờ có đội ngũ nhân sự xuất sắc, dịch vụ tư vấn WATERCO cung cấp đã mang lại sự hài lòng và được đánh giá cao từ phía các Chủ đầu tư.
 • Sologan: “Không nói lý do, chi nói kết quả”

 

Thông tin chung

 • Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần nước và xây dựng Đường Thành
 • Tên viết tắt: WATERCO
 • Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Văn Quế
 • Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Văn Lượng
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Số BXD-00003925 cấp ngày 08/09/2022 (Ban hành kèm theo quyết định gia hạn số 37/QĐ-HĐXD-DN ngày 08/09/2022, có giá trị đến hết ngày 08/09/2032).
 • Mã số doanh nghiệp: 0101726253.

 

Liên hệ

 

Lĩnh vực hoạt động

 • Cấp nước và xử lý nước cấp.
 • Thoát nước và xử lý nước thải.
 • Nâng cấp đô thị.
 • Thu gom, xử lý rác thải công nghiệp và sinh hoạt.

Dịch vụ tư vấn

 • Lập báo cáo quy hoạch.
 • BCNC tiền khả thi, BCNC khả thi.
 • Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công.
 • Giám sát thi công, Quản lý hợp đồng.
 • Khảo sát xây dựng.
 • Tư vấn đấu thầu, Thẩm tra, Hỗ trợ kỹ thuật
 • Lập báo cáo ĐTM, Xã hội, Tái định cư.
 • Tư vấn đầu tư, Quản lý vận hành.
 • Thi công xây dựng, Lắp đặt thiết bị.

 

Sơ đồ tổ chức

 • Lãnh đạo công ty.
  • Chủ tịch HĐQT.
  • Tổng giám đốc.
  • Phó tổng giám đốc 1.
  • Phó tổng giám đốc 2.
  • Phó tổng giám đốc 3.
  • Phó tổng giám đốc 4.
 • Các phòng ban.
  • Phòng công nghệ 1.
  • Phòng công nghệ 2.
  • Phòng công nghệ 3.
  • Phòng công nghệ 4.
  • Phòng kết cấu xây dựng.
  • Phòng công trình giao thông.
  • Phòng công trình thuỷ lợi.
  • Phòng điện và tự động hoá.
  • Phòng kinh tế xây dựng.
  • Phòng khảo sát xây dựng.
  • Phòng giám sát thi công.
  • Phòng môi trường và xã hội.
  • Phòng kỹ thuật.
  • Phòng tài chính.
  • Phòng hành chính nhân sự.
  • Phòng tư vấn đấu thầu và quan hệ quốc tế.