liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà DCCD, Viện thiết kế Bộ Quốc Phòng, số 21 Lê Văn Lương, Hà Nội
Hotline: 024.2214.6866
Email: duongthanh@waterco.com.vn
Website: waterco.com.vn